Ceny prądu w Norwegii

ceny prądu w norwegii

Biorąc pod uwagę ceny prądu w Norwegii, kraj Wikingów podzielony jest na pięć stref. Strefy te znacząco różnią się od siebie pod względem cenowym. Regiony te to: Wschód (oznaczany jako NO1), Południe (NO2), Norwegia Środkowa (NO3), Północ kraju (NO4) oraz Zachód (NO5).

Ceny prądu z podziałem na strefy

Jakie czynniki wpływają na ceny prądu?

Pewnie nie każdy z nas wie, iż energia elektryczna, która została już wyprodukowana, nie może być przechowywana. Za jej wyprodukowaniem kryje się zatem szereg skomplikowanych mechanizmów, jak również inne uwarunkowania. Czynniki te, wpływają bardzo znacząco na ceny energii elektrycznej w Norwegii.

Wśród najważniejszych czynników, które powodują, że ceny różnią się od siebie znacząco wyróżniamy:

  1. dostęp do wody w zbiornikach wodnych,
  2. czasowe/chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  3. dostawy energii elektrycznej w innych częściach Europy

Rozpatrując natomiast warunki poza Norwegią, które mają wpływ na cenę prądu, najbardziej decydującym czynnikiem jest podaż i popyt na giełdzie Nord Pool. Jak wiadomo, Nord Pool jest wiodącym rynkiem kupna i sprzedaży energii elektrycznej w krajach nordyckich, Niemczech, Wielkiej Brytanii, jak również krajach bałtyckich.

Chociaż energia wodna jest głównym źródłem produkcji i zużycia energii elektrycznej w Norwegii, to Norwegia kupuje okresowo energię elektryczną. Zakupiona energia pozyskiwana jest z energii kopalnej. Ceny surowców paliw kopalnych wpływają zatem również bardzo znacząco na ceny prądu. Podobnie jest z ceną uprawnień do emisji CO2, które są dodawane, gdy źródłem zasilania jest energia kopalna.

Co jest przyczyną różnic cenowych prądu w Norwegii?

Główną przyczyną różnic cenowych prądu jest brak zdolności przesyłowych w sieci elektroenergetycznej. Większość energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych. Elektrownie pozyskują wodę z jezior zaporowych – tzw. zbiorników. Kiedy ludzie zużywają dużo prądu, a w zbiornikach jest mało wody, cena prądu wzrasta.

Magazyny wodne pracują zwykle latem, kiedy topi się śnieg w górach i ludzie zużywają mniej prądu. Wspomniane magazyny są następnie opróżniane przez całą zimę.

Sprzedaż energii elektrycznej

Norwegia zarówno eksportuje prąd do innych krajów, jak i importuje energię elektryczną z innych krajów. Odbywa się to za pomocą masztów wysokiego napięcia i kabli podmorskich. Wspomniane maszty i kable podmorskie podłączone są do sieci energetycznych w krajach sąsiadujących.

Ważną przyczyną wysokich cen prądu jest również brak dostępu do gazu z jakim boryka się teraz Europa. To przekłada się w dużym stopniu na norweskie ceny prądu. Na wysokie ceny energii elektrycznej ma również wpływ bezwietrzna pogoda. Przy słabym wietrze produkcja energii wiatrowej jest w bardzo dużym stopniu ograniczona.