Tymczasowy lub stały norweski numer personalny

Każda osoba zamierzająca podjąć pracę w Norwegii musi  posiadać personalny numer identyfikacyjny (odpowiednik polskiego numeru PESEL). Rozróżnia się numer identyfikacyjny tymczasowytzw. D-nummer oraz numer stały – tzw. Fødselsnummer. D-nummer otrzymują osoby, których pobyt w Norwegii nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Aby go otrzymać należy udać się do lokalnego urzędu podatkowego – Skatteetaten oraz złożyć podanie o jego przyznanie. Do podania należy dołączyć umowę o pracę lub wyciąg z Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych oraz okazać dowód osobisty lub paszport. Fødselsnummer przyznawany jest osobom planującym zostać w Norwegii na stałe bądź na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aby go otrzymać należy przedłożyć dokumenty wskazujące, iż pobyt będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Są to: umowa o pracę, umowa najmu bądź też kupno domu lub mieszkania.

Numer norweski