Indywidualna nauka online

Nauka odbywa się w systemie: Lektor - Kursant

Nauka języka norweskiego przez SKYPE – jak to działa?

Czego potrzebuje kursant do nauki indywidualnie:

 1. komunikatora Skype
 2. przeglądarki internetowej Chrome (zalecana)
 3. konta pocztowego na platformie Google.pl (założenie tych kont w wersji podstawowej, a taka właśnie jest potrzebna, jest bezpłatne - w przypadku problemów z założeniem pomagamy w uruchomieniu konta)
 4. laptopa lub komputera stacjonarnego (Uwaga! Należy pamiętać, iż edycja dokumentów w programie Google Docs nie jest możliwa na urządzeniach mobilnych typu Smartfon, które działają w oparciu o oprogramowanie typu Android, zatem nauka może odbywać się wyłącznie za pomocą komputera stacjonarnego bądź laptopa)

Nauka języka norweskiego przez program ZOOM – jak to działa?

Czego potrzebuje kursant do nauki indywidualnie:

Wszystkie informacje potrzebne do uczestniczenia w lekcjach języka norweskiego za pośrednictwem programu ZOOM, znajdziesz na stronach:

 1. Instalacja programu
 2. Połączenie z lektorem
 3. Opis i obsługa programu

Krok po kroku

 1. Lektor wraz z kursantem określa zakres i poziom nauczania.
 2. Ustalane są daty i godziny kursu online – kursant otrzymuje rozpisany harmonogram zajęć.
 3. Kursant otrzymuje dostęp do bazy materiałów online (podręczniki, ćwiczenia, zagadnienia gramatyczne, pliki z nagraniami audio oraz ćwiczenia multimedialne), które są posegregowane zgodnie z przerabianymi lekcjami. Dodatkowo kursant ma dostęp do wszystkich materiałów, które zostały przerobione na lekcjach.
 4. W ustalony dzień i godzinę lekcji, lektor dzwoni przez Skype do kursanta lub wysyła zaproszenie na pocztę (link do pokoju spotkań) w celu połączenia się z nim i przeprowadzenia lekcji za pomocą programu Zoom.
 5. W trakcie trwania lekcji zarówno lektor, jak i kursant mają włączone kamery internetowe na swoich komputerach.
 6. Lektor prowadzi zajęcia w oparciu o tablicę interaktywną Google Docs w przypadku lekcji przez Skype lub za pomocą wbudowanej tablicy interaktywnej w przypadku lekcji przez program Zoom.

Pytania i odpowiedzi

* Czego potrzebujesz, aby móc uczyć się przez Skype lub program Zoom? - Wystarczy stały dostęp do Internetu, komputer/laptop oraz konto pocztowe na platformie Google.pl.

* Co jest ważne w nauce online? –  Dobra jakość oraz prędkość połączenia internetowego kursanta.

* Kto może uczyć się w ten sposób? – Osoba swobodnie radząca sobie z obsługą komputera.

* W jaki sposób rozpoczyna się lekcja? - Lektor uczący dzwoni przez Skype do kursanta o określonej godzinie, wita się z nim i rozpoczyna prowadzenie lekcji. W przypadku programu Zoom, wysyła zaproszenie (link) do pokoju spotkań na maila. 

* Jak wygląda nauka przez Skype lub program Zoom? – Nauka z wykorzystaniem programów do komunikacji zdalnej polega na tym, że lektor i kursant mogą jednocześnie ze sobą rozmawiać oraz dzielić ze sobą ekran.

* Czy potrzebujesz specjalnego konta w programie Zoom? –  Nie potrzebujesz zakładać żadnego dodatkowego konta w programie Zoom. Wystarczy dołączyć do zajęć poprzez link lub numer pokoju i hasło, który otrzymałeś na swoją pocztę elektroniczną od lektora. 

* Co jest tablicą w nauczaniu przez Skype? – dokument Google Docs pełni funkcję wirtualnej tablicy interaktywnej, która wzbogacona jest o funkcję archiwizacji plików przez osobę uczącą się. Podczas zajęć lektor pisze lub tłumaczy dane zagadnienie na tablicy, wszystko to widzi kursant w czasie rzeczywistym.

*Co jest tablicą w nauczaniu przez program Zoom? - program Zoom ma wbudowaną funkcję tablicy interaktywnej,  która jest udostępniania bezpośrednio osobie uczestniczącej w zajęciach.

* Ile trwa jednorazowa lekcja online? – 45 minut.