Norweski system ubezpieczeń społecznych – folketrygden

NAV i Helsenorge

Folketrygden to norweski system ubezpieczeń społecznych. Dzięki niemu mamy prawo korzystać ze wszystkich świadczeń z NAV. Obejmuje on także świadczenia opieki zdrowotnej, czyli emerytury, zasiłku chorobowego oraz pomocy lekarskiej. Członkiem folketrygden zostajemy automatycznie w momencie, gdy mamy legalne zatrudnienie i mieszkamy w Norwegii. To nasz pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z podatkiem. Wyjątek stanowią osoby, które podlegają ubezpieczeniu z kraju ojczystego. Wtedy należy to udokumentować za pomocą zaświadczenia od organu ubezpieczeń społecznych.

Osoba pracująca w Norwegii może objąć swoim ubezpieczeniem członków swojej rodziny przebywających w Polsce. Co zrobić aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju należącym do EOG? Należy potwierdzić posiadanie ubezpieczenia w Norwegii za pomocą druku E-106 lub E-109.

Druk E-106 stosowany jest do rozciągnięcia ubezpieczenia na Polskę dla nas i naszych członków rodziny. Zazwyczaj w/w formularz dotyczy osób z tymczasowym numerem personalnymD-nummer, które:

  1. pracują na terenie Norwegii lub pobierają norweski zasiłek dla bezrobotnych
  2. posiadają stały adres zameldowania w Polsce
  3. odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii
  4. regularnie odwiedzają rodzinę w Polsce

Druk E-109 stosowany jest do rozciągnięcia ubezpieczenia na Polskę na członków rodziny.  Najczęściej w/w formularz dotyczy osób posiadających stały norweski numer personalny - Fødselsnummer, które:

  1. pracują na terenie Norwegii lub pobierają norweski zasiłek dla bezrobotnych
  2. posiadają stały adres zameldowania w Norwegii
  3. odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii
  4. część ich rodziny mieszka w Polsce, a część w Norwegii

Wniosek o wydanie druku należy złożyć do HELFO. Jest to urząd zajmujący się administracją służby zdrowia. Z HELFO otrzymujemy dwa egzemplarze. Jeden dostarczamy do oddziału NFZ. Drugi z pieczęcią NFZ musimy odesłać do HELFO do Norwegii.  Ważność druków E-106 oraz E-109 to zazwyczaj dwa lata.

Przydatne linki