poziom B2

język norweski - poziom B2

Poziom B2 - kurs dedykowany dla osób, które ukończyły powyższe poziomy. Bez problemów prowadzą różnorodne konwersacje ustne, jak również nie mają problemów w pisemnych pracach na różne tematy społeczne.

Osoba na tym poziomie potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Osoba na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.