poziom B1

język norweski - poziom B1

Poziom B1 polecany dla osób, które dość dobrze radzą sobie zarówno w mowie, jak i piśmie. Znają rozszerzone zagadnienia gramatyczne i posługują się bardziej zaawansowanym, zróżnicowanym słownictwem.

Kursant potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i inspiracje, wyjaśniając lub krótko uzasadniając swoje opinie i plany. Osoba na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych.